O firmie

Firma powstała na bazie wieloletnich doświadczeń w realizacji obiektów budowlanych i kompleksów obejmujących budownictwo mieszkaniowe  jedno i wielorodzinne, przemysłowe i inżynieryjne, wykonywane przez   nas  w tak zwanym „bezpośrednim wykonawstwie”.

Zainteresowanym Klientom proponujemy  przyjęcie roli inwestora zastępczego, polegającego na kompleksowej organizacji budowy, poczynając od wykonania szacunkowej wyceny inwestycji, poprzez szczegółowe wyceny we wszystkich branżach w technologii BIM, lub tradycyjnej, wybór podwykonawców, oraz bezpośredni  nadzór nad zgodnością realizacji z dokumentacją techniczną, jakością wykonywanych robót, a także  zgodnym z harmonogramem postępem w robotach.